VESTER KLITVEJS VEJLAV

Velkommen til hjemmesiden for Vester Klitvejs Vejlav.

Hjemmesiden bør ikke forveksles med Grundejerforeningen Vesterklit Tversted's hjemmeside (vesterklit.dk), hvortil i øvrigt kan henvises.

Vester Klitvejs Vejlav omfatter alle grunde med vejadgang fra Vester Klitvej, Spættevej, del af Mellem Klitvej fra Spættevej mod vest samt Ålehulsvej og Sjaggervej.

Generalforsamling 2017

afholdes pinselørdag den 3. juni 2017 kl. 10.00 på Hotel Tannishus. Find indkaldelsen og regnskabet for 2016 under dokumenter.